ארכיונים חודשיים:

הינך מדפדף בארכיונים על-ידי.

הפחד לכעוס

רגשות רגשות רגשות.. כשהם נעימים , אנחנו נלהבים לחלוק אותם, וכשהם לא נעימים  ..אנחנו נמנעים,  כי אנחנו חוששים מ איך שנראה מזה שכעסנו..,, אולי ידחו אותנו, אולי… עוד…