ארכיונים חודשיים:

הינך מדפדף בארכיונים על-ידי.

האמונות מאחוריי הכעס

ישנם שני סוגיי אמונות כאלה שנאמרות וכאלה שלא מבוטאות: *אמונות נאמרות*הן כאלה אשר לעיתים נשמעות כעצות ומתחילות בדרך כלל במילים : נכון ש…, צריך, כדאי.. הן מספקות לנו… עוד…