אידיש בעיר: כל ישראל

ברוך גרינוולד

רחוב סטרומה 7, רחובות, ישראל

ימי א' 8:00-20:00, ימי ב', ימי ג' 15:00-20:00, ימי ו' 8:00-13:00

סיימתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים , והתחלתי אז (1976) לעבוד כעובד סוציאלי – שיקומי עם אוכלוסיות מוגבלים במוסד לביטוח לאומי.<a href="https://www.cbtisrael.co.il/city/%d7%a0%d7%a1-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa/listing/%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%93/" class="more moretag">עוד…</a>