RO71

3.5.2017 –

Hi Ohad,

I wanted to thank you for the help you gave me earlier this year. I came to you because I wanted to tackle numerous issues of anxiety, low self-worth, and associated lack of assertiveness and indecisiveness that I felt were actively interfering with my well-being, function, and personal and professional life.

דר' אוהד הרשקוביץRO71
עוד >>

עידו

27.3.2017 – הי אוהד רציתי להודות לך ולספר לך שבעקבות הטיפול יכולת האסרטיביות שלי השתפרה פלאים ואפילו הפתעתי את עצמי בנושא.

דר' אוהד הרשקוביץעידו
עוד >>

ד

30.12.2016 –

אוהד

בתחילת הטיפול הייתי מאוד סקפטי. הרגשתי שנגזר עלי לפחד ממחטים. בכל פעם שחשבתי על זה, נהייתי חרד ושאר היום שלי היה נראה אחרת. זה היה השלד בארון שלי.

דר' אוהד הרשקוביץד
עוד >>

רר

22.9.2016 – המלצה לאוהד,

הגעתי לטיפול במכון אצל אוהד עם בעיות שינה וחרדות, בעיות שהחריפו בשנתיים האחרונות עד כדי טיפול תרופתי. עוד טרם הטיפול אצל אוהד הלכתי לטיפול בפסיכותרפיה אצל פסיכולוג.

דר' אוהד הרשקוביץרר
עוד >>

רוני

13.1.2015 –

עבור איזו בעיה/בעיות הגעת לטיפול CBT?
התקפי פאניקה

האם ואיך טיפול CBT עזר לך?
לאחר מספר מיפגשים הרגשתי לגמרי אחרת עד כדי העלמות התופעה

דר' אוהד הרשקוביץרוני
עוד >>

יאיר

6.1.2015 – עבור איזו בעיה/בעיות הגעת לטיפול CBT?
הגעתי למכון בעקבות התפרצויות זעם בעבודה ולאחר
שהבוסים שלי הזהירו אותי לפני פיטורים.

דר' אוהד הרשקוביץיאיר
עוד >>

משה

20.7.2014 – עבור איזו בעיה/בעיות הגעת לטיפול CBT?
הגעתי לטיפול לאחר בעיות של חרדה כללית אשר לוותה בתחושות גופניות לא נעימות כמו דופק מואץ הזעה וכדומה

דר' אוהד הרשקוביץמשה
עוד >>

קרינה

16.11.2009 – אוהד יקר,
כשהגעתי אליך לפני שלושה חודשים הייתה בי חרדה מאוד גדולה ואמונה קטנה.
הגעתי למצב בו פחד שלט בי רוב שעות היום ומילא את חלל בית החזה שלי בצריבה
נוראית.

קרינה
עוד >>