ניתן לשנות מסלול על-ידי בחירת המסלול החדש: [post_upgrade']

מכון CBTשדרוג מנוי