תשלום על שיחת תמיכה למשתתפי הקורס

200

תשלום עבור פגישה אישית למשתתפי הקורס המקוון לטיפול עצמי

*יש לבחור לשלם בתשלום אחד בלבד

קטגוריה:

תיאור

לשימוש בהנחיית צוות המכון בלבד