*עדכון נכון ל-

שלום – לצערי נכון לתאריך זה אין לי שעות פנויות לטיפול בסקייפ.
יש לי אפשרות לקלוט מטופלים חדשים רק במסגרת התכנית לטיפול עצמי דרך האינטרנט. *במסגרת התכנית ניתן לקבוע פגישות איתי לפי צורך.

לפרטים נוספים על התכנית לטיפול עצמי >>


evgeny redjebovפגישת הערכה בסקייפ