השאלות הבאות מתייחסות לשבוע האחרון בלבד.

נא לענות על כל השאלות.

יש להשתמש בדירוג הבא :

1=בכלל לא
2=מעט
3=באופן מתון
4=לא מעט
5=הרבה מאוד

שאלון לפוסט-טראומה (PTSD)

שאלון לפוסט-טראומה (PTSD) – יש לענות על כל השאלות

מכון CBTשאלון לפוסט-טראומה (PTSD)

2 comments

Join the conversation